Virka- ja työehtosopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella.

Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.Seuraavat uudet sopimukset löytyvät JHL:n nettisivuilta:

- Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

- Valtion virka- ja työehdot

- Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

- Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

- Avaintes

- Rautatiealan työehtosopimus

- Yliopistojen yleinen työehtosopimus

- Urheilujärjestöjen työehtosopimus

Sopimuksia päivitetään JHL:n yksityisten sopimusten sivuille koko ajan.Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset:

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/julkisen-alan-sopimukset/

Valtion virka- ja työehdot:

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/julkisen-alan-sopimukset/

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus:

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/julkisen-alan-sopimukset/

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus:

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/yksityinen-sosiaalipalveluala/

Avaintes:

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/avaintes/

JHL:n yksityisten sopimusten sivuille:

https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/yksityisten-alojen-sopimukset/